Doprava ve městě a okolí

V posledních několika letech je pohyb z jedné části města na druhou velmi obtížný a složitý. Důvodem je několik aspektů, kterými je nutné se zabývat. Odlehčit dopravu v centru města, ale nezpůsobit tím dopravní zácpy v jiné části. Najít řešení parkování pro místní i návštěvníky města. Podpořit pohyb pěších i cyklistů.

 • inovace v oblasti parkování
 • úprava okružních křižovatek pro zvýšení kapacity (Lidl, Benzina)
 • významné zlepšení infrastruktury pro pěší a cyklisty
 • podpora veřejné hromadné dopravy
 • koordinace dopravních staveb
 • realizace lávky pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Podmokly a Mariánskou Loukou
 • kontrola kvality technického a stavebního provedení oprav komunikací
 • přepracování prostoru před hlavním nádražím
 • dopravně – bezpečné zóny v okolí škol
 • zvýšení počtu obytných zón pro bezpečnější pohyb pěších a zklidnění dopravy
 • změna dopravní situace v centru Děčína 1

Více se dozvíte ve článku Doprava v Děčíně