Novinky

Otevřený dopis primátorovi

Vážený pane primátore,
my, zastupitelé za Volbu pro Děčín, Náš Děčín, ODS a Piráty, zvoleni v komunálních volbách na podzim r. 2022 v Děčíně do zastupitelstva města, se opakovaně setkáváme s nepřijatelným jednáním a chováním prvního náměstka primátora města Děčín Ing. Jana Skalického, což vyvrcholilo při jednání zastupitelstva 26.1.2023 a po volbě prezidenta České republiky.

Jedná se o odpovědnost za častou nepřipravenost předkládaných materiálů na zasedání zastupitelstva města, což bohužel souvisí i s neznalostí našeho města. Důsledkem je pak zpětvzetí návrhů na usnesení u nezanedbatelného množství bodů programu zastupitelstva. Nelze ani přehlížet jeho bezprecedentní chování spojené s naprostou neúctou k zastupitelům města a k demokratickým principům při řízení zasedání zastupitelstva. Pokud kterýkoliv z opozičních zastupitelů projeví kritiku materiálu předloženého k projednání a hlasování, tak ho překřikuje, omezuje čas diskuzních příspěvků a porušuje jednací řád.

Za velmi vážné pochybení považujeme otevřené výhrůžky, že pokud budou opoziční zastupitelé diskutovat k projednávaným bodům programu, a podle jeho kritérií si tím budou dělat PR, tak se to projeví na účasti opozice v komisích a výborech. Předpokládáme, že si kromě pana Ing. Jana Skalického všichni uvědomujeme, že rozhodování o členství v odborných komisích a výborech, je absolutně mimo jeho kompetence a zásadně podléhá demokratickému hlasování. Přesto Ing. Jan Skalický nevhodně a neomaleně vystupoval tak, že vše závisí na něm.

Vrcholem nepřijatelného chování je skutečnost, že Ing. Jan Skalický, který je v roli náměstka primátora, tedy je i představitelem města Děčín, svým příspěvkem na sociálních sítích znevážil a zpochybnil výsledky právě proběhlé prezidentské volby. Jeho příspěvky měly výrazně negativní odezvu u občanů.

Jeho nekontrolované vystupování v pozici 1. náměstka primátora statutárního města je velmi konfrontační, nevhodné a z našeho pohledu zastupitelů města Děčín nadále nepřijatelné. Ing. Jan Skalický poškozuje dobré jméno města Děčín, se kterým má neformálně pramálo společného. Stejně tak poškozuje demokratické principy i instituci zastupitelstva města. Degradoval lokální politiku na prosazování vlastního ega a zveřejňování jeho extremistických názorů staví naše město do neakceptovatelné situace.

Vážený pane primátore,

tímto Vás a celou vaší koalici vyzýváme, abyste vyvodili takové důsledky, které umožní všem zastupitelům nerušeně pracovat ve prospěch občanům našeho města Děčín.