O nás

Naše krédo je “Nešířit a nepodporovat negativní postoje, energii, komentáře. Bez znalosti věci a souvislostí nekritizovat okolí.”

Jsme otevřeni spolupráci napříč politickým spektrem města, mimo extrémistických a populistických stran.

Žádný z našich členů není motivován vstupem do politiky penězi a vlastních prospěchem. Upřednostňujeme méně početné orgány města.

Věříme v zastupitelskou demokracii, nejsme pro veřejná referenda o obecných ani konkrétních tématech. Veřejnost chceme průběžně s našimi kroky seznamovat a před důležitými rozhodnutími zajistíme osvětu a otevřený přístup. Jsme pro vytvoření propojení s veřejností především semináři, přednáškami a přímým kontaktem s občany města.