Rozvoj města

Děčín je jedno z nejrozlehlejších měst republiky a díky své poloze má svá specifika. To sebou nese obtížnosti při jeho rozvoji. Dvě centra, odlehlé městské části a výrazné terénní převýšení přináší problémy, se kterými je nutné se vypořádat. Hledání alternativních zdrojů financování, zapojení občanů do rozhodování o směřování jeho rozvoje jsou důležitým momentem pro zkvalitňování života.

  • rozklíčování palčivých problémů v odlišných částech města a návrh jejich konkrétních řešení
  • zklidnění silniční dopravy na Labském nábřeží
  • revitalizace oblasti východního nádraží
  • vybudování volnočasového parku Bažantnice
  • propojení obou břehů Labe lávkou pro pěší a cyklisty, viz článek
  • revitalizace Bynova
  • modernizace a rozvoj plaveckého areálu
  • rozvoj oddechových zón města (Pastýřská stěna, Kvádrberk,…)
  • zachování participace občanů
  • rozvoj turistické infrastruktury