Smart city/Energetika/Inovace

Smart city má jeden hlavní cíl a tím je zvyšování kvality života v našem městě. Děčín má několik zásadních problémů, které nejsou na první pohled vidět, mnoho z nich má drtivý dopad na rozpočet našeho města. A bohužel řada z nich je běh na dlouho trať. Primárně je třeba řešit možnosti úspor a zvyšování efektivity v oblasti energetiky a připravovat významné zlepšení odpadového hospodářství města. Velký potenciál vidíme také používání vodíkových technologií v dopravě.

  • zvyšování digitalizace služeb města k lepšímu a jednodušímu využití občany
  • posilování oblasti energetických úspor i zapojením projektů EPC
  • cirkulární ekonomika, příprava na zvyšování větší soběstačnosti města
  • propojení topné soustavy obou břehů řeky Labe
  • odpadové hospodářství – podpora třídění odpadu, příprava na ukončení možnosti skládkování
  • využití digitálních dat pro širší oblast využití občany i vedením města