Turistický ruch

Děčín je vstupní branou do národního parku. Návštěvníci mířící na klasické high liny oceňují blízkost poměrně velkého města s množstvím dalších nabídek na aktivní trávení volného času. Proto je nutný rozvoj infrastruktury a neustálé zkvalitňování služeb. Velmi důležité je najít způsob k prodloužení sezóny zvyšováním a propagováním atraktivit města.

 • propagace města a turistických cílů v online prostředí
 • omezit overtourismus
 • zvýšit mimosezónní návštěvnost
 • upevnit brand města
 • rozvoj turistické infrastruktury
 • propojení s destinačními agenturami
 • tlak na zlepšení kvality nabídky a služeb
 • zatraktivnění centra města
 • zásadně zvýšit propojení a spolupráci s NPČŠ
 • podpora a vyhledávání organizátorů akcí místního přesahu
 • podpora kulturního vyžití občanů i návštěvníků města
 • zlepšit prostor před hlavním nádražím, které je Nádražím národního parku
 • udržet značku „nejzelenější“ okresní město
 • trvale udržovat turistické stezky v blízkém okolí města