Sport

Sport je velice důležitý pro nás všechny a to napříč generacemi. U dětí je jeho stěžejní funkcí smysluplné trávení volného času a funkci má zejména socializačně preventivně výchovnou. U střední a starší generace pak předchází řadě nemocí a zdravé trávení volného času je současně vzorem pro ty mladší.

 • Víceúčelová hala
  • naplánovat výstavbu sportovní areálu na Starém městě, včetně ubytovacích kapacit a všeho, co k tomu patří. Mezitím dostat do majetku města vyhořelou halu u ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a zde s pomocí školy a dotačních programů vystavět plnohodnotnou tělocvičnu pro všechny sporty
 • navýšení prostředků na podporu sportu v Děčíně
  • budeme usilovat o stanovení procentuální částky z rozpočtu, jako tomu bývá v dalších městech. V případě problémů města je tady nástroj k regulaci výše peněz, které do sportuje investujeme. Minimální fixní částka 15 mil korun
  • v prvním roce by 1,5%, v dalším 2% a následně 2,5%. V takovém případě se začneme přibližovat celorepublikovému průměru v podpoře sportu u měst podobné velikosti.
 • Obnova a rozvoj sportovních zařízení v majetku města – školní tělocvičny, sportovní areály, sportovní haly, venkovní hřiště, zimní stadion, plavecký areál a tím i snižovat náklady na provoz (povrchy, osvětlení, zateplení atd.) – spolupodílení škol (pronajímatelů)
 • po městě je spoustu dětských hřišť pro nejmenší( což je velmi dobře), ale chybí obnova hřišť pro mládež ve věku 8 – 15let. Bynov, Březiny, Boletice, atd. jsou na tom opravdu velmi špatně
 • dokončení a rekonstrukce sportovně-odpočinkových areálů v Březinách a v Želenicích
 • obnova školního hřiště u ZŠ Boletice a u ŽŠ Želenice
 • rozvíjet web a myšlenku Děčín sportuje, kterou nám leckdo závidí a čerpá z ní
 • dotační program pro sport sklízí samá superlativa – prošel podrobnou kontrolou ČUS, která ho dává za příklad, ale lze jej nadále rozvíjet – především ve směru ke kategorii volný čas
 • chceme podporovat profesionální sport, který má velkou návaznost na sport mládeže a je zábavou pro naše občany, stejně jako divadlo, kino a další