Životní prostředí

Životní prostředí ovlivňuje každého z nás, a proto je velmi důležitá péče o něj. Snížení hluku v ulicích, zlepšení klima v centru města, vznik zelených ploch a rozvoj odpočinkových zón. Péče o lesoparky a v současné době energetické krize podpora ekologických zdrojů tepla.

  • projekty modrozelené infrastruktury
  • snížení hluku a emisí v centru města
  • podpora přechodu domácností na ekologické a ekonomické topení
  • podpora hospodaření s městskými lesy a jejich rozšiřování
  • příprava změn v oblasti odpadového hospodářství – městský sběrný dvůr
  • podpora geotermálních vrtů a využití této energie
  • využití fotovoltaik na střechách městských budov
  • péče o parky, dětská hřiště a další zelené plochy
  • zmenšování existujících „tepelných ostrovů“ – nahrazování velkých asfaltových nevyužívaných ploch