Sociální oblast a zdravotnictví

Řešení sociálních otázek je jedním ze stěžejních úkolů vedení města a do určité míry odráží spokojenost občanů se životem v našem městě. Efektivní spolupráce všech aktérů působících v sociální oblasti je klíčem k řešení otázek vyšší míry bezpečnosti, problematiky dluhů, udržení stávající či zvýšení zaměstnanosti a dostupnosti sociálních služeb.

 • efektivní, provázaný, komplexní a organizovaný systém zajištění sociálních služeb
 • zintenzivnění kontrol v problémových a rizikových sociálně vyloučených lokalit
 • zajistíme pracovní příležitostí pro osoby nejvíce ohrožené na trhu práce
 • budeme dbát na dodržování školní docházky
 • zachováme činnost asistentů prevence kriminality
 • chceme vhodné a bezpečné umístění K-Centra
 • zasadíme se o vybudování  potravinové  banky
 • reorganizace azylového domu
 • podpoříme navýšení počtu ubytovacích míst pro seniory
 • lékařská dostupnost – podpora mladým lékařům
 • podpoříme děčínskou nemocnici a její maximální využití pro občany města