Školství

Výchova a vzdělávání v Děčíně vykazuje řadu specifik, které je nutné brát v úvahu. Město zřizuje 11 mateřských škol s dostatečnou kapacitou i s ohledem na demografický vývoj. Základní školy mají právní subjektivitu a jejich zřizovatelem je převážně město, které ale zdaleka nevyužívá možností metodického vedení příspěvkových organizací a nevytváří svým školám dostatečnou podporu a servis. Střední školy zřizuje kraj, přesto se nabízí možnost vzájemné spolupráce. Dvě fakulty Českého vysokého učení technického dělají z Děčína univerzitní město, což je velmi prestižní záležitost, která nebyla doposud městem dobře uchopená. 

  • Revize kapacit škol a nastavení jejich reálných stavů
  • Úprava spádovosti tak, aby mohlo dojít k větší profilaci škol podle jejich možností a potřeb
  • Investice vlastníka do budov škol pro zvýšení energetické soběstačnosti, nebo alespoň snížení energetické náročnosti.
  • Výrazná a konkrétní metodická podpora ředitelů škol ze strany zřizovatele
  • Využití vybavenosti škol pro podporu lokální komunit
  • Spolupráce a podpora využitelnosti škol bez rozdílu zřizovatele
  • Podpora integrace a inkluze v reálných mezích
  • Posílení kariérového poradenství na základních školách
  • Podpora univerzity v našem městě