Ekonomika města

Důkladná analýza majetku, rozpočtu města a městských příspěvkových organizací, porovnání  výstupů hospodaření, cenová politika vstupů, sjednocení postupů a pravidelný interní audit nezávislými odborníky nebo finanční komisí. Důležitá je profesní podpora a zároveň důsledná kontrola dodržování stanovených pravidel. Plánujeme stanovení priorit velkých investic do jednotlivých oblastí na celé funkční období s aktivním využíváním dotačních programů a efektivním využití úvěrové politiky.

  • nakládání s úvěrem, zvýšit investiční schopnosti města
  • nastartování projektů PPP, tedy spolupráce se soukromým sektor v oblasti velkých investic
  • podpora vzniku městských organizací pro oblast parkování, inovace
  • otázka zadlužování města
  • odpadové hospodářství
  • efektivita práce úřadu – významně posílit propojení oblastí státní správy a samosprávy
  • aktivní vyhledávání a využívání dotačních programů
  • náměstek pro ekonomiku nebo městský hospodář
  • propojování odborníků soukromého sektoru a města