Ing. Jan Švihnos

Jan Švihnos

Celý svůj profesní život pracuje v Constelliu Děčín, kde prošel různými pozicemi od plánovače výroby po metodika NDT a metrologa oboru teplota. Řídí tým více jak padesáti lidí a zodpovídá za testovanou kvalitu.

Vždy se zajímal o prostředí, ve kterém žije, a snažil se ho spoluutvářet. Na vysoké škole byl členem akademického senátu a vědecké rady fakulty. Jako celoživotní obyvatel Dolního Žlebu se po návratu ze studií zapojil do Občanského sdružení Dolní Žleb, kde později působil jako předseda. Za dobu činnosti sdružení vzniklo mnoho společenských aktivit, jako jsou dětské a sportovní dny, divadla a koncerty. Podařilo se jim také vybudovat hřiště a posezení na návsi. Díky likvidaci skládky formou brigád se výrazně podařilo zlepšit životní prostředí. Občanské sdružení po letech postupně ukončilo svou činnost a komunikaci s úřadem převzal Osadní výbor Dolní Žleb, jehož je také členem.

Jako rodilý Žlebák má velký vztah k okolní přírodě a skalním masivům. Ve volném čase ho můžete potkat, jak zlézá některou z klasických lezeckých cest Labského kaňonu.

Motto: „Kritizovat je snadné, mnohem obtížnější je udělat něco správně.“

Proč kandiduji: „Od mládí je mi vlastní chtít zlepšit prostředí, ve kterém žiji. Má kandidatura je tedy plynulou a přirozenou součástí mého života.“