Petr Toncar Dis.

Petr Toncar

Fyzioterapeut, podnikatel, zastupitel města. Celoživotně spojen s Maxičkami, milovník přírody, cestování, sportu a rodinného života. Člověk podporující vize a výzvy. V předchozích letech působil v komisi pro cestovní ruch rady města a ve sportovní komisi. Organizoval několik sportovních akcí mezinárodního formátu. Stál za nápadem a realizací Kempu Děčín. Je jednatelem a aktivním fyzioterapeutem ve společnosti FyzioToncar s.r.o., jako fyzioterapeut se stará o českou basketbalovou reprezentaci. Ve svém volném čase se věnuje společně s rodinou cestování a objevování světa. Stále se také věnuje sportu se psy. Je ženatý a má tři děti a dva psy. 

Motto: „Ve zdravém těle zdravý duch.“ 

Proč kandiduji: „Rád bych přivedl do Děčína více peněz, lidí a aktivit a otevřel naše město světu.“