Mgr. et Bc. Roman Stružinský

Roman Stružinský

Ředitel speciálních škol a speciálně pedagogického centra v Děčíně, vysokoškolský pedagog, trenér mládeže, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, 

Děčínský rodák a patriot. Aktivní sportovec, pro kterého je sport především relaxací a odpočinkem. Současně v něm vidí nezastupitelný prostředek pro prevenci sociální patologie, a tak se rozhodl pro studium trenérství (A-licence UEFA), aby mohl předávat nejen sportovní zkušenosti dál. Jeho cílovou skupinou jsou především děti a mládež, což je u profesně celoživotního učitele poměrně logické.

Druhou zásadní oblastí, jenž naplňuje jeho profesní i volný čas, je proinkluzivní pedagogika. Jako člen několika profesních skupin a odborný garant v projektech města se snaží o implementaci integrace děti se speciálními vzdělávacími potřebami v intencích zdravého rozumu a využití škol coby komunitních center.

V předchozích obdobích byl předsedou školské a sportovní komise rady města. Má rád dobré jídlo a muziku, hraje na kytaru. Vztah ke sportu zdědil i jeho syn, který studuje tělesnou výchovu na pedagogické fakultě  a aktivně hraje fotbal. Ve volném čase si rád zajede s manželkou za přáteli do vinného sklípku.

Motto: Miluje Wericha, tak tedy: „Proti blbosti i bohové bojují marně.“ a „Lidi, buďte chytrý, blbejch je dost.“

Proč kandiduji: „Kandiduji proto, že jsem stále přesvědčen, že komunální politika se dá dělat slušně, s rozumem a pokorou v zájmu Děčína. Různí lidé mohou mít různé názory, ale měli by k sobě zůstat slušní.“